Miweli bag hyzmatlary

Türkmenistan döwletimizde miweli bag ekdirmek isleýän bolsaňyz, miweli bag nahallaryny (meyve fidanı) satyn almak isleýän bolsaňyz, miweli baglaryň idegleri, ösdürip ýetişdirilişi barada maglumat edinmek isleýän bolsaňyz saýtymyz arkaly biziň bilen habarlaşyp ýa-da saýtymyzdaky makalalardan peýdalanyp bilersiňiz.

Ýyladyşhana hyzmatlary

Türkmenistdan döwletimizde islendik görnüşli ýyladyşhanalary(теплица, парник) doly taýarlap size gowşyrýarys. Amatly bahalar bilen ýokary derejede hasyl berýän ýyladyşhanalarygurdyrmak isleýän bolsaňyz biziň bilen aragatnaşyga geçiň.

Täze makalalar

Müşderi hoşallygy

Miweli baglaryň nahallaryny, miweli baglary görmek isleýän müşderilerimiz Türkiýe döwletine gelenlerinde olary garşy alýarys we bu ugurlardaky öňdebaryjy firmalar bilen görüşdirýäris, işlerini elýeterli bahalar bilen ýokary derejede ýerine ýetirýän firmalar bilen işe başlamagyňyzy sazlaýarys.

Myrat Dowatow Siziň Mashahatçyňyz